call5

CANTH RELAUNCH: tekijähaku uuteen Magic-numeroon!

Canth palaa pitkän tauon jälkeen takaisin internetin syövereihin. Tästä lähdin julkaisemme digitaalisia, teemallisia numeroita aikaisemman viikottaisen julkaisutahdin sijaan.
 
Nyt etsimme jälleen TEKIJÖITÄ. Kirjoittajia, kuvittajia, filmmakereita, tyyppejä jotka haluavat olla osana uudenlaista mediayhteisöä. Ota yhteyttä toimitus@canthmag.fi. Seuraavaan numeroon aikaa lähettää omia juttuja/juttuideoita ja muita taiteellisia tai journalistisia tuotoksia on 8.12. saakka. Aiheet ovat edelleen samat tutut yhteiskunnasta kulttuuriin ja elämään, mutta tästä lähin jokaisella numerolla on oma löyhä aiheensa, jonka jokainen saa tulkita vapaasti.
 
Ensimmäisen uudistuneen Canthin teemana on MAGIC.
 
Taikuus ja mystisyys, jotka ennen nähtiin joko vanhemman kansan vouhotuksena tai New Age -hippien todellisuudesta kauas ajautuneena jorinana, ovat viime aikoina nostaneet suosiotaan nuorten aikuisten – erityisesti nais- ja queer-identifioituvien, rodullistettujen, sekä muiden sorrettujen ryhmien – joukossa. 2017 on monella tapaa ollut poliittisesti erityisen ahdistava vuosi, ja monet kokevat saavansa voimaa ja rauhaa esimerkiksi hengellisyydestä, tarot-korteista ja loitsuista. Pitkät perinteet omaavien harjoitusten tai uskomusten kautta pyritään ymmärtämään itseä ja maailmaa paremmin.
 
Vallanpitäjät ovat historian saatossa vainonneet taikuuden harjoittajia. Noitien katsottiin omatoimisuutensa ja resurssirikkautensa vuoksi olevan uhka yhteiskuntajärjestykselle, mikä jo yksinään tekee noituuden ja magian tutkimisesta kiehtovaa. Taikuuden kieltäminen ja väheksyminen kytkeytyy saumattomasti patriarkaalisiin ja kolonialistisiin rakenteisiin – erilaiset epätavanomaiset harjoitukset ja uskomukset nähtiin ja nähdään vaarallisina, pakanallisina, outoina, epäsopivina länsimaisen rationalismin malliin.
 
Magic on myös jotain todella arkipäiväistä. Taianomaista on, kun ihmiset, joita vastaan sortavat voimat taistelevat henkilökohtaisella ja poliittisella tasolla, jaksavat päivästä päivään olla olemassa omina itseinään. Harjoittaa aktivismia, ottaa tilaa.
 
Poliittisesti synkässä ja ahdistavassa ajassa pinnalla on myös omaa hyvinvointia korostava self care – onko itsensä hemmotteleminen sukupolvemme suojarituaali?
 
Taikuutta on myös kaikki ihmeellinen, epätavanomainen, yllättävä. You name it. Kirjoita siitä meille.
 
***
 
Canth is returning to internet after a long break. Instead of constant updating, from now on we’ll launch digital issues under a loose theme.
 
We’re on the lookout for SUBMISSIONS and CONTRIBUTORS. Writers, illustrators, graphic designers, filmmakers, people who want to be part of a new kind of Finnish media community. Contact us on toimitus@canthmag.fi – you’ll have until 8th December to send us stuff (pitches, articles, any other type of content) for the first issue. The fields we concentrate are still the same old society, culture, life and art, but from now on each issue has a loose theme everyone can interpret in the way they wish.
 
The first theme is MAGIC. Things that were formerly seen as mere hippie New Age nonsense, such as magic and mysticism, have recently become more and more popular – especially amongst people who identify as female, queer, POC and other historically oppressed groups. 2017 has been in many ways a particularly bleak year, and many people feel that things such as spiritualism, tarot cards and spells can grant them peace and empowerment. Many feel that these rituals and practices with long histories can help them understand and accept themselves and the world better.
 
Those in power have always found magic dangerous. Witches have traditionally been self-sufficient and resource-rich, which was seen to be a threat to societal order and lead to systematic persecution of those who were thought practicing magic. The process of stigmatising magic is directly tied to patriarchal and colonial structures – it’s been deemed dangerous, mad, unfit to the model of Western rationalism.
 
Magic is also something that happens in everyday life, when people who have all the forces of the world trying to weigh them down yet they choose to exist, to speak out, to be unapologetic. Practice activism, take space.
 
In these politically grim times the importance of self-care has also risen – is pampering one-self our generation’s protective ritual?
 
Magic is also everything miraculous, unconventional, weird, surprising. You name it. Write to us about it.

Lisää luettavaa