alisa

Canth tapasi Feministisen puolueen Warda Ahmedin

Teksti: Anna Rauhanen
 
Suomalaisille opetetaan jo lapsena, että tämä maa on tasa-arvoinen. Tuloerot ovat pienet (vaikkakin kasvussa), naiset saavat äänestää (mutta miehiä on enemmän eduskunnassa, hallituksessa ja johtoasemissa) ja kaikilla on samat mahdollisuudet ilmaisen koulutuksen kautta (paitsi jos olet EU:n ulkopuolelta tuleva korkeakouluopiskelija). Koska Suomessa monet asiat ovat hyvin niille, jotka kuuluvat etuoikeutettujen joukkoon, ei tasa-arvo-ongelmaa ole. Yhdysvalloissa on rasismia ja Saudi-Arabiassa naisia alistetaan. Keskittyisitte oikeisiin ongelmiin!
 
Vaikka politiikassa feminismi ei aina tunnu olevan kovin vahvasti läsnä, on tähän tulossa muutosta hyvällä vauhdilla. Ruotsissa jo yli kymmenen vuotta vaikuttanut feministinen puolue F! on kasvattanut suosiotaan reippaaseen tahtiin, ja Britanniassakin aloitettiin viime vuonna WEP eli Women’s Equality Party (joka tosin on erittäin naiskeskeinen tavoitteissaan).
 
Mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä. Tänä kesänä Suomen Feministinen puolue aloitti virallisesti toimintansa. Me haastattelimme Warda Ahmedia, sarjakuvataiteilijanakin vaikuttanutta yhtä puolueen kolmesta puheenjohtajasta.
 
Haluisitko kertoo ekaks että miks just nyt, millanen jengi teitä on siinä ja miks just puolue, monet varsinkin nuoremmat kokee puolueet vähän kaukaisina. Mikä sai teidät alottaa tän koko jutun?

 
No mä en voi puhua kaikkien puolesta, mä lähin mukaan feministiseen toimintaan muutama vuosi sitten. Ystävät teki Tulvaa, sit mä olin siinä vähän mukana. Sitä kautta päädyin Unioniin ja hallitukseen ja sillon tuli konkreettisesti politiikkaan liittyviä, feministisiä tasa-arvo kysymyksiä koska meiltä pyydettiin kannanottoja esim. Istanbulin sopimukseen. Sit meillä oli unionissa pari isoa vääntöä siitä, esim. että pitäiskö poistaa se oletus siitä, että jäsenenä voi olla vain nainen. Toinen oli tää seksityöläiset ja meidän Unionin kannanotto siihen. Että mitä Unioni virallisesti kannattaa, esim just niisstä kannanotoissa mitkä menee eduskuntaan. Unionissa tajus, että siellä on tosi vahvat klikit jotka on tosi eri mieltä. Sillä kertaa voi sanoo että tää nuorempi sukupolvi joka ajo vähän erilaista feminismiä niin ei ole saanut siellä niin vahvaa ääntä kuuluviin. Mutta me ollaan oltu hallituksessa, ja saatiinhan me sinne se että unioni on anti-rasistinen järjestö, sellaset tekstit sinne järjestön sivuille.
 
Et silleen virallisesti?
 
Joo virallisesti. Niin niitä juttuja tehtiin. Sit me perustettiin sellanen verkosto kun Antirasimi X, se oli vähän aktiivisempi pari vuotta sitten kun nyt. Sillon kun me kutsuttiin se koolle, me inspiroiduttiin ruotsalaisista ylipäätään mitä he tekivät, vahvasti antirasistista ja feminististä työtä, että ne kulki niinkun käsikädessä. Tässä oli mukana eri puolueista ja eri järjestöistä. Antirasismi X:n alla on järjestetty paljon mielenosotuksia ja koulutuksia, kokouksia ja leffa-iltoja. Viimes oli Stoassa leffasarja jonka Minä ja Maryan juonnettiin. Tosi moni aktiivinen ihminen lähti siihen mukaan.
 
Moni ystävä joka on vaikka Interfemissä Ruotsissa, niin he tekee hommia myös FI:llä. Sitä kautta me tutustuttiin FI:hin ja niiden politiikkoja kävi myös Suomessa. Keskustelu siitä, et pitäiskö Suomessakin olla femnistinen puolue niin se oli koko ajan puolella ja se alko konkretioistuu pikku hiljaa. Jos haluaa tehdä pitkäjäntöstä työtä niin kyl sitä pitää tehä jokaisella asteella. Se ei riitä et sä teet sitä sillee ruohonjuuritasolla pelkästään. Moni halus vaikuttaa puolueissa ja mäkin oon auttanu ystäviä eri puolueissa, vaalikampanjoissa yms ja ollut kiinnostunut asiasta. Mutta ehkä se oli vähän, että kokeillaan nyt hei ja tehään tää puolue ja ajetaan just niitä meijän omia asioita sinne poliittiseen keskusteluun. Vähän niinku monia juttuja tapahtu samaan aikaan.
 
Monet varmaan aattelee et ne jotka teitä äänestäis just esim. kunnallisvaaleissa on niitä, jotka muuten äänestäisi vihreitä ja vasemmistoliittoa. Mitä te aattelette siitä, että ääni teille on ääni pois niiltä joilla on jo nyt valtaa enemmän? Olistteko voinu vaikuttaa enemmän niiden puolueiden sisällä, vai pirstaloituuks nyt tää liikaa?
 
No Ruotsissahan näin ei ole käynyt. Sellaset ihmiset jotka ei oo äänestäny vaikka oiskin sympannu vaikka vihreiden tai vasemmiston politiikkaa mut ei oo sit äänestäny niin paljon, ni on sit lähtenyt äänestää just esim. FI:tä. Ja sit kuntatasolla, niin siellähän on niin paljon pieniä puolueita muutenki, että ei me kyllä viedä ääni vihreiltä tai vasemmistolta.
 
Ja vihreethän on tosi iso puolue Helsingissä muutenkin.
 
Niin onkin! Et Helsingis muutenki isompi puolue, täällä mis meitä on paljon tälhetkellä. Että musta siellä kuntakentällä on tilaa sille että jos on enemmän sellasia puolueita jotka ajaa samantyyppisiä asioita, et nehän on sitten liittolaisia tietyissä kysymyksissä. Et pitäis vaan toivottaa tervetulleeks. Jos vihreet keskittyy johonki asioihin hirveen tarkasti niin me keskitytään sitten ehkä muihin asioihin.
 
Onks teidän olemassaoloa kommentoitu Vihreiden tai Vasemmistoliiton puolelta?
 
No henkilökohtasesti kukaan ei oo niinku soittanu ja ollu sillee ”Onneks olkoon!” mutta on ollu niitä, et mediassa oon lukenut et on ollu sellane positiivinen ”Hei, tervetuloa”. Li Andresson teki sen heti, muutama kaveri just laitto viestii ja mua haastateltiin Vihreessä langassa. Niillä oli sellanen otsikko, että ”Li Andresson ja Feministit ei uhkaa Vihreitä”, mutta ne just kysy sitä samaa, että onko ollu positiivista. Kyl musta on ollu.
 
Välillä mietin sitä, että jotkut puoluaktiivit ystäväni eivät… Et mä en oikeen tiedä miten se konkretisoituu että me ei enää oikein puhuta niin… Että jotkut asiat jää sisäpiiriin, jotain jää kuulematta.
 
Jos palaan vähän vielä tohon unioniin, niin mikä teijän yhteys siis on Naisunioniin, koska Katju Arohan on puheenjohtajana kummassakin. Naisunioni ei ota muita kuin naisia jäsenikseen, mutta te kuitenkin otatte. Mikä siinä on se yhtyes, ja kuinka paljon vaikutatte toistenne tekemisiin?
 
Unioni ei vaikuta puolueen asioihin, vaikka esim Maryankin on ollut varapuheenjohtanaja Unionissa ja mä oon ollu hallituksessa niinku moni muukin. Unionin kautta moni meistä on tutustunu, esim. Katju Aron tunnen Unionin kautta. Toisia tunnen sit Unionin ulkopuolelta. Unionin viralliset kannat, ne asettaa järjestön koko jäsenistö, ei hallitus. Että se todennäkösesti on todella erilainen profiililtaan kun tällä hetkellä aktiivit puolueessa.
 
Eikö se teidän äänestys siitä, että saako vaan juridisesti naiset osallistua ollut aika tasanen?
 
Se oli aika tasanen, ja sillon masinoitiin että tulkaa ihmiset kokoukseen. Onhan unionilla paljon jäseniä, että mä sanoisin unionin kannat ja toiminta on hirveen eri mitä me tehään.
 
Joo, koska mä luulen, että moni joka ei oo unionin jäsen, koska ei saa olla tai ei koe sitä ehkä täysin omakseen, niin vois sitten kuitenkin nähä teidät sellasena erilaisena mikä ois sitten…
 
Erilainen kanava. Mäki olin yllättyny siitä, että kuinka paljon unionillakin on tullu historian saatossa tietynlaista painoarvoo, minkä haluais kyllä masinoida hyvään. Siks meillä on puolue.
 
Mites sitten toi teidän yhteys Ruotsin FI:hin, onks se vaan semmonen mentoring juttu, vai auttaaks ne teitä mitenkään? Onks se inspiraatio?
 
Se on kumpaakin, sekä mentorointia ja inspiraatiota. Kun me alotettiin se pohja puolueohjelmaan, niin kyllä me ollaan tosi tarkkaan luettu sitä FI:n ohjelmaa. Ollaan peilattu sitä, että hei miten tällaset feministiset kysymykset tai kannarit toimii Suomessa. Mut samaten FI:lla on silleen, että jäsenistö määrittelee mihin asioihin, mihin yksittäisiin juttuihin, mitä mielipitietä sieltä tulee. Et sit kun meillä alkaa tää oikee poliittinen työ, niin se jäsenistö määrittää sen et mitkä on ne kysymykset joihin otetaan kantaa.
 
Musta tuntuu, et Ruotsissa keskustelu feminismistä ja oikeestaan kaikesta on niin paljon edellä ku täällä. Se varmaan jollain tapaa vaikuttaa siihen, mihin pystyy ja miten sen keskustelun käy. Ruotissa ollaan niin paljon edellä…
 
Joo ymmärrän! Monihan täällä sanoo, että miksette te oo tasa-arvo puolue, multa on kysytty tää. Sehän on ihan selvää, jos me tehään feminististä politiikkaa, feministiseen teorioihin pohjautuvaa, niin meidän pitää olla feministinen puolue. Mut jos tääl Suomessa ei ymmärretä sitä feminismiä erilailla, vaan tosi kapeena sellasena naisasia-juttuna, niin sillon meijän pitää muuttaa se näkemys siitä feminismistä Suomessa. Se voi olla se työ joka meitä odottaa, toisin kun ruotsissa jossa on pidemmällä se keskustelu.
 
Sanoisitko sä et ehkä enemmän kun pysytte vaikuttaa niin paljon, tai et teil ei ainakaan kansanedustajia oo ihan heti tulossa ainakaan, niin te voitte sit just tehdä enemmän työtä feminismin tuojina, ja yleisen tiedollisuuden kasvattajan.
 
Popularisoijina? Se kuuluu mun mielestä tähän toimintaan. Samalla tavalla kun joku demonisoi vaikka vasemmistoliittoa, että se on sen vastustajan työ tehdä sellasta. Et se tulee osana tätä.
 
Sä puhuit siitä naiserityisyydestä aiemmin. Kun mä luin niitä teidän kolmee päätavotetta, niin siinä oli ykkösenä just se sukupuolten tasa-arvo, ja sit siinä mainitaan naisvaltasten alojen palkka- ja eläkejutut, palkka-epätasa-arvo ja tällaset. Intersektionaalinen ihminen saattaisi vähän olla silleen, että onks nyt oikeesti eläke sellanen yksittäinen mainitsemisen arvoinen asia ykkösenä, ennen kun vaikka translaki tai rasismi. Mikä sai teidät laittaa sen siihen ykköseks? Kun se on kirjaimellisesti numero yksi.
 
No sen voi ottaa just sellasena. Et oltais tehty tietoinen päätös, et oltais arvotettu niitä. Mut ehkä tää on sillee, että toi kysymys oli tosi selkee ja helppo esimerkki siitä mitä se meidän tasa-arvo politiikka voi olla. Esimerksi se translaki vois olla mainittuna siellä, ihan hyvin, mutta me ei olla muotoiltu kaikkea niinku valmiiksi sinne. Kyl mä olen sitä mieltä, että meillä pitäis näkyä intersektionaalisuus siellä muutenki kun vaan että puolueessa on muutama tumma tyyppi.
 
Joo koska musta tuntuu et unionissa se ei näy melkeen ollenkaan. Teillä on kuitenkin vaikuttajia jotka on ei-valkoisia ja jotka ei edusta täysin mainstream politiikkaa, et onko teillä ideoita miten toisitte intersektionaalisuutta enemmän esiin?
 
Kannanottojen kautta. Ollaan tehty muutama kannari. Turvapaikanhakijoitten kysymys ja toinen liitty Pride-viikkoon. Nää kaks kysymystä on ollut intersektionaalisuuteen liityviä kannareita. Niitten pitäis pikkuhiljaa alkaa muotoutuu sinne myös pääviestiksi. Palkkatasa-arvo ja eläke on sellasia asioita, esimerkiksi just naisten eläke, ei oo sellanen asia mihin moni puolue on tarttunu, niin se oli helppo muotoilla sinne [manifestiin] semmosena, että se viesti menis laajeemmalle yleisölle.
 
Mä kysyn tätä sen takia, kun teidän nettisivu on vaaleenpunanen ja ykköstavoitteena mainitaan sukupuolten tasa-arvo ja ainoona konkreettisena asiana naispalkat…
 
Se vaaleenpunasuus, mä oon siitäkin saanut palautetta.
 
Mä siis tykkään siitä!
 
Vois puhua liikkeestä, feministisiä puolueita on perustettu Eurooppasiin siis muitakin. Se vaaleenpunanen, vaikka se olis tosi stereotyyppinen ja liitetään feminiinisyyteen, niin se on liikkeen pääväri.
 
Mutta positiivinen kritiikki toi, että pitää näkyä ulospäin enemmän se intersektionaalisuus.
 
Jännää on se, että teillä on kolme puheenjohtajaa. En pysty keksimään mitään muuta puoluetta, jossa johtajuus olisi tällä tavalla jakautunut. Mikä on tän päätöksen takana ja aiotteko pysyä tällä linjalla jatkossakin?
 
Vallan jakaminen. Suomessa Vihreillä nuorilla esimerkiksi on kaksi puheenjohtajaa. Yks juttu on myös se, että me keskitytään eri asioihin. Kati on kiinnostunu tietyistä kysymyksistä ja se tietää niistä enemmän, Katriiina tietää joistain kysymyksistä enemmän, mä tiedän joistain kysymyksistä enemmän. Ettei yhden tarvitse olla moniosaaja. Meillä on myös työryhmät jaettu, nyt kun on niin paljon hommia, niin se on oikeastaan hirveen tärkeää, että meillä on katse eri suuntiin eri ihmisille. Sitä on sanottu, ettei se toimi jos puolue kasvaa, koska vallitseva järjestelmä tukee yhden puheenjohtajan mallia, mutta tähän mennessä se on toiminu ja tällä tavalla halutaan jatkaa.
 
Ootte nyt keräämässä kannattajakortteja, onks niitä tullut ihan hyvin ja kiinnostusta riittänyt?
 
Tällä hetkellä on ylitetty 2500 kortin raja. Ollaan yritetty olla isoissa tapahtumissa keräämässä ja joka keskiviikko Helsingin keskustassa myös. Aina kun oon puhunut jollekin niin kyllä ne on meistä kuullut, että ei oo tullut ihan puun takaa että mitä, Feministinen puolue? Tuntuu siltä, että aika nopeesti tulisi ne tarvittavat äänet, että voidaan sitten siirtyä seuraavaan juttuun.
 
Eli voisitte sitten laittaa ehdokkaita seuraaviin kunnallisvaaleihin?
 
Joo se olisi tavoite ens keväänä.
 
Olisko se sitten lähinnä Helsingissä vai Tampere, Turku myös mukana?
 
Tavoite olisi saada ehdokkaita suuriin kaupunkeihin ja se, että syksyllä lähdetään kiertämään Suomea.
 
Mitkä teidän omat fiilikset on, kun puhuttiin just siitä kuinka paljon vaikka Ruotsissa ollaan edellä, ja Suomen poliitikot ja media saa mut usein miettimään että onko missään mitään järkeä, että ootteko te kuitenkin toiveikkaina että Feministinen puolue pystyy tuomaan konkreettista positiivista muutosta?
 
Kyllä mä uskon siihen – en mä muuten lähtis mukaan. Mulla oli sellanen olo, että jos mä lähtisin johonkin tavalliseen puolueeseen niin mun pitäis tehdä töitä tosi pitkään, että pääsis sisään siihen ytimeen, että vois tuoda omia asioita eteen. Nyt on löytynyt sellanen porukka, että ollaan saman henkisiä ja ajetaan samoja asioita. Ruotsissa on Feministinen puolue ollut viimeiset kymmenen vuotta, ja viime vaaleissa meni tosi hyvin. Ne puhu siitä, että monet puolueet otti konkreettisesti kantaa niiden nostamiin kysymyksiin. Se on yksi meidän tavoitteista, että muutkin miettisi näitä kysymyksiä. On helppo sanoa “kannatan tasa-arvoa” ilman että esittää mitään konkreettisia ehdotuksia. Tai sanotaan, että ollaan rasismia vastaan, mutta ollaan hiljaa kun puolueen sisällä joku kirjottelee mitä sattuu. Me halutaan, että keskustelukulttuuri muuttuu, me halutaan, että meidän kysymykset on tapetilla, ja me halutaan myös päästä mukaan ihan konkreettisesti päättämään.
 
Puhuit siitä, että perinteisten puolueiden kautta on vaikeeta päästä ajamaan sulle tärkeitä asioita. Luuletko, että ihmiset, jotka on kokenut politiikan kaukaisena vois kokea teidät eri tavalla, että ihmiset jotka ei koe perinteistä puoluekenttää heille avoimena vois lähteä teidän mukaan?
 
Kyllä. Meidän myös tavoite on se, että puolueessa saa äänen kuuluviin, että sun äänen painoarvo on jäsenenä isompi. Että meille ei tulis sellasia kerroksia, että se konkreettinen politiikka päätetään tuolla ylhäällä, vaan että ne kysymykset tulee alhaalta. Meillä ei oo valmiina puolueen perusohjelmaa vielä, koska halutaan, että jäsenet voi sitä muokata.
 
Eli vähemmän byrokratiaa ja enemmän ihmisten oikeita juttuja.
 
Mikä teidän next move on?
 
Meidän ajatuksena on, että elokuussa järjestetään bileet, jotka ois pienoisfestarit. Ja syksyllä lähdetään kiertämään Suomea, että meidät voi myös kutsua paikalle.
 
Eli siis perinteiset torikahvit tyyppinen?
 
Se voi olla muutakin – koulutustilaisuus, keskustelu, leffailta.
Ja sitten ruvetaan tekemään puolueohjelmaa.
 
Koska se on valmis?
 
Vuoden loppuun mennessä pitäisi olla.
 
Onko mitään muuta tulossa?
 
Tavoitteeta olisi, että perjantaisin tavattaisiin Brunossa. Siellä voi avoimessa tilaisuudessa tutustua meihin.
 
Feministisen puolueen puistofestivaali Torkkelinmäenpuistossa Kalliossa 20.8. kello 14-20. Myös Canth on paikalla.
 
Oikaisu 6.9.2016. Jutussa mainittiin alunperin Naisasialiitto Unionin hyväksyvän jäsenekseen vain juridisesti naisia, mikä oli väärin. Unioni kunnioittaa sukupuolen itsemääräämisoikeutta.

Lisää luettavaa